Několik základních informací o konstrukčním systému krbových vložek VATRA

 hlavní charakteristika konstrukce

p o u ž i t é   m a t e r i á l y :

 Tyto krbové vložky jsou konstruovány na základě nejmodernějších vědeckých poznatků s využitím počítačových simulací a ověřovacích testů. Použité materiály jsou šamot , litina, silnostěnná ocel 4-5 mm , nerez ocel , keramické sklo . atd. Tyto materiály jsou použity v kombinaci dle konkrétního prostředí , aby dostatečně odolávaly daným vlivům (teplotě,  chemickému prostředí , pnutí a.t.d.) a aby díly , které mohou podlehnout vlivem špatně obsluhy či kazem v materiálu (litina,šamot) byly odnímatelné bez bourání obezdívky krb. vložky. V žádném případě se nejedná o takzv. celolitinové a ani takzv. plechové krby , ale o vložky materiálově kombinované jelikož pouze takto lze zhotovit komplet výkonných krbových vložek jako je systém VATRA. Poškození hlavní části (skeletu) je při běžném používání zcela vyloučené (záruka 4 roky). Konstruktéři krb. vložek VATRA neužívají výhradně jediného materiálu jako např. jen litinu , ale preferují kombinaci více materiálů (jako např. výrobci z Belgie, Itálie atd. ). 

     

šamot – Má v krbové vložce 2 základní funkce. Za prvé vodí a akumuluje teplo , což má za následek lepší spalování i při nižších výkonech. Za druhé rozkládá teplotu z bodového zatížení na celou plochu , což eliminuje pnutí materiálů a tak snižuje zatížení konstrukce. 

litina – Používá se výhradně na vyměnitelné součásti jelikož se jedná o odolný ,ale křehký materiál .Nepoužívá se jako skelet jelikož je křehká (méně odolná vůči pnutí) a tepelně méně vodivá (je více izolační jako každý porézní materiál) než je silnostěnná ocel.

silnostěnná ocel – Používá se jako skelet , jelikož se jedná o odolný a především pružný materiál. Odolává  velkým tepelným šokům a následnému pnutí . Toto je velice důležité z hlediska vysoké tepelné akcelerace , kterou se právě krbové vložky VATRA vyznačují.  

nerez ocel – Požívá se hlavně jako spojovací materiál vyměnitelných dílců z důvodu funkčnosti i po delším časovém období.

keramické sklo ROBAX – Tepelně odolné sklo odolávající i tepelným šokům a to i prudkému zchlazení  o 650-700 C. Tepelně dimenzované na teploty 700-800 C. Má minimální tepelnou roztažnost.

 

z p ů s o b   k o n s t r u k c e : 

Krbové vložky VATRA jsou jednoplášťové krbové vložky charakteristické speciální hlavou s příčnými průduchy pro získání co nejvyššího  tepelného efektu. Občas se stává,že zákazník řeší problém, zda se má rozhodnout pro jednoplášťovou či takzv. dvouplášťovou krbovou vložku. Často se domnívá , že v vytvoření většího tepelného efektu je lepší vložka dvouplášťová a že jedině takto lze rozvést vzduch do ostatních místností. Přesný opak je však pravdou, jelikož jednoplášťová vložka se na rozdíl od dvouplášťové nepřehřívá a nepotřebuje ventilátor.Technici z vývojového oddělení Vatra dospěli k názoru, že konstrukce dvouplášťových vložek je zastaralá a jedná se o vývojově slepou cestu. Toto lze samozřejmě celkem jednoduše a logicky vysvětlit. Teplovzdušné vývody se u krbu s jednopl. vložkou vyvádějí přímo z meziprostoru mezi vložkou a obezdívkou. Obezdívka tvoří druhý plášť a zároveň akumulační těleso. Výhodou je , že prostor mezi obezdí- vkou a krb. vložkou je dostatečně veliký a tudíž se naráz ohřívá větší množství vzduchu a nemůže se přehří-vat (je-li krb. odvětrán dostatečně velkými mřížka-mi), na rozdíl od dvouplášťo-vých vložek ,kde je přeplá-štění blízko a proto je nutný ventilátor pro zrychlení proudění vzduchu. Navíc rovná ocelová deska druhého pláště odráží tepelné záření zpět na první plášť. Rovněž prašnost je vyšší protože proudění vzduchu v úzkém prostoru při zachování dostatečného vytápěcího efektu musí být rychlejší a snadněji se tak vynese nasátý prach nahoru než v pomaleji stoupajícím vzduchu v meziprostoru mezi obezdívkou a jednoplášt. vložkou.Krbový komplet bez ventilátoru má ještě mnoho dalších výhod jelikož není závislí na el. proudu ( což oceníte když je krb jako alternativní topidlo s jiným topidlem závislém na el.jako např. přímotopy , elektrokotle či kotle s čerpadlem).Dále odpadá hlučnost.

 V případě, že se rozhodnete vytápět horkým vzduchem i odlehlé místnosti lze dokoupit jako příslušenství speciální tažné ventilátory s termostatem,které odsajou z horní části meziprostoru horký vzduch a spolehlivě jej dotlačí flexi hadicemi až do vzdálenosti 20 m.

 Veškeré potřebné údaje ohledně obezdění krbových vložek VATRA najdete v podrobném plánku obezdění. Dále nabízíme celou řadu typových obkladů z přírodních materiálů viz. katalog typů a návrhy a úpravy na míru viz. návrhy na míru zdarma.