krby, krbové vložky, teplovodní krby,

Teplovodní  krbové vložky VATRA ® - PTZ  umožňují mnoho variant výkonů , tvarů i velikostí viz. VATRA Klasik, Lift a Relax viz ZDE.

Skutečně účinný teplovodní krb v kombinaci s akumulační nádrží je nepraktičtější způsob akumulování tepla vyprodukované krbem. Teplo lze dlouhodobě uchovávat a hlavně je možno jej směrovat,  regulovat  a zužitkovat dle potřeby v celém domě.  Lze též využít i na ohřev užitkové vody. Přitom pořizovací náklady nejsou nikterak vysoké například oproti  systémům hypokaust a atd.

Krbové vložky VATRA jsou certifikované zkušebním ústavem SZU dle normy ČSN EN 13229/A2:2005, a to včetně teplovodní varianty a splňují tedy kompletně podmínky pro označení CE.  Naměřená účinnost  při zkoušce teplovodní varianty byla 78,43 % !!!   Síla antikorové nerezy výměníku 2 mm.

PTZ je určeno především  jako přídavný nebo záložní zdroj tepla pro rodinné domky. Ideální  zdroj pro akumulační vytápění jelikož s akumulační nádrží jej lze provozovat i jako hlavní topidlo, avšak doporučujeme jej do systému zapojit společně s některým bezobslužným zdrojem. Toto v praxi znamená, že stávající plynový či elektrický kotel pracuje na sporo a udržuje temperanci v budově a při příchodu obyvatel domu při zapálení v krbu se  kotel automaticky vypíná a ohřev zajišťuje pouze krb. Jelikož se jedná o zařízení, které je schopné vydat v určitém krátkém časovém úseku značný výkon ( vzhledem k nepravidelné obsluze se  jedná o tkzv. "pulzní zdroj")  a naopak se nepředpokládá, že by krb byl používán nepřetržitě, tak z tohoto důvodu se doporučuje připojit akumulační nádrž.  A v případě použití  kombinovaného zásobníku TUV najde své využití i při přípravě teplé užitkové vody.

Další výhodou oproti teplovzdušnému rozvodu bývá snadnější propojení místností a absence míšení vzduchu mezi jednotlivými místnostmi. 

Pro rekreační objekty s víkendovým provozem kde není akumulace příliš vhodná z hlediska přílišné tepelné setrvačnosti a tedy pomalé reakce je principielně  vhodnější  použít krb  s  teplovzdušnými rozvody (s ventilátorem). Částečné teplovzdušné rozvody ( často  však bez ventilátoru - samotížné) se ostatně v některých případech doporučují i u PTZ.

K PTZ doporučujeme přiobjednat i záložní zdroj el. energie pro případné výpadky proudu (viz. příslušenství) nebo případně dochlazovací termostatický dvoucestní ventil. 

Jednotlivé schémata zopojení naleznete v sekci ke stažení ZDE.

 

Celé přídavné zařízení se skládá ze dvou samostatných celků :
A/  

Nerezového ( AKV ) trubkového výměníku  s odvzdušněním a jištěním  

B/ 

Kompletní strojovny  která je napojena do vložky a oba díly  jsou tedy na krbu přístupné a demontovatelné a není tudíž problém je snadno opravit či vyměnit .  

společné technické parametry pro všechny varianty PTZ

Maximální teplota média 
95 C
Zkušební tlak 
320 kPa
Provozní tlak
180 kPa  
Tlaková ztráta
55   kPa
Pojistní ventil nastaven na tlak
250 kPa 
Pevně nastavený termostat spíná při
45 C
Síťové napětí 
230V/50  V/Hz  
Příkon elektrické energie 
42-86 W

 

 

 

 

 

 

 

ostatní technické parametry krbových vložek VATRA se zabudovaným PTZ

PTZ:
O-150K ,R
O-150 plus
O-180K
O-180V
připoj. potrubí
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
obsah výměníku
3,1 l
4,4 l
5,3 l
7,2 l
celkový  výkon (min. -max.)
4-15,3 kW
6-16,4 kW
7-23 kW
9-31,7 kW
podíl přenosu do vody (při max. výkonu krb. vl.)
45%
55%
45%
55%
spotřeba suchého dřeva při  max. výkonu
8 kg/h
15,5 kg/h
23 kg/h
30 kg/h

 

 

Pri používání krbu s PTZ na nižší výkony se poměr podílu vytápění do vody  snižuje a to nepřímoúměrně protože krb preferuje nejprve teplovzdušný výkon.

 Aktuální ceny naleznete i v E-shopu ZDE

PTZ lze aplikovat na všechny typy. Kompletní přehled všech variant řady KLASIK naleznete v v kompletním přehledu všech typů ZDE.                                 

VATRA © 2015

 

 

krby, krbové vložky, teplovodní krby,